Pulsed Electro Magnetic Field Therapie (NIEUW)

PEMF maakt gebruik van magneetvelden. In de juiste sterkte en frequenties wordt het transport van ionen, voedingsstoffen en afvalstoffen door de celwand van onze lichaamscellen vergemakkelijkt. De inwerking van een juist pulserend magneetveld zorgt voor een beter cel-activiteit waardoor een beter functioneren van de organen en weefsels tot stand komt.

Eén van de waargenomen effecten is een betere doorbloeding. wat de zuurstofopnamecapaciteit ten goede komt en de stofwisseling bevordert. Ook heeft magneetveldtherapie een duidelijk waarneembaar effect op de botvorming. Als botten mechanisch belast worden door te bewegen of sporten ontstaan aan de oppervlakte zwakke elektrische stroompjes. Deze leiden tot een verhoogde stofwisseling en celdeling waardoor het bot spontaan groeit en herstelt. Dezelfde stimulatie op het mechanisme van botgroei kan men bereiken door het gebruik van pulserende elektromagnitische velden. De therapie wordt dan ook met groot succes ingezet bij osteoporose, botbreuken en artrose. Omdat zenuwcellen zelf elektromagnetische stroompjes genereren zijn ze erg ontvankelijk voor electromagnetische velden. Zowel de pijnstillende werking van magneetveldtherapie door het verhogen van de pijngrens als ook de in evenwicht brengende, kalmerende en spierontspannende werking laat zich uit deze mechanismen verklaren. Magneetveldtherapie zorg ook voor de afname van zwellingen en ontstekingen of wondgenezing. Er zijn ondertussen vele studies voorhanden die uitwijzen dat bij toepassing van magneetveldtherapie genezingsprocessen versnellen. Zelfs nadat de therapie is beëndigd werken de effecten ervan nog een tijd door. 

PRAKTIJK DIEPENBROCKLAAN 58


026 – 351 16 49
06 – 21 56 59 64

PRAKTIJK BEETHOVENLAAN 62

06 – 47 21 71 51