Adem- en Ontspanningstherapie

Adem- en Ontspanningstherapie

Ademhalen is voor de meeste mensen iets heel vanzelfsprekends. Emoties en spanningen zijn vaak direct van invloed op het ademhalingsproces en daarmee de gemoedstoestand. Chronische ademontregeling kan bovendien leiden tot allerlei lichamelijke klachten, en een sterke beperking in het dagelijkse functioneren.

Met adem- en ontspanningstherapie kun je leren je eigen spanning te reguleren, via aandacht, voorstelling, houding, beweging én ademhaling.

Adem- en ontspanningstherapie is een geschikte behandelvorm voor mensen die vanuit een contact met zichzelf willen leren om (anders) met stresssituaties om te gaan. Burnout-verschijnselen, hyperventilatie, overspannenheid zijn duidelijke tekenen van het lichaam dat het tijd is om pas op de plaats te maken. Maar ook andere spanningsklachten als hoofdpijn, slaapstoornissen, vermoeidheid, spierspanningen, vage klachten, etc. kunnen met behulp van ademtherapie effectief benaderd worden.

De methode die we gebruiken is de Methode van Dixhoorn.

PRAKTIJK DIEPENBROCKLAAN 58


026 – 351 16 49
06 – 21 56 59 64

PRAKTIJK BEETHOVENLAAN 62

06 – 47 21 71 51