WGBO

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patient?

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zogverlener en de patient moeten zich daaraan houden.

 

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico's van het onderzoek en de behandeling van uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

 

Rechten patient: Als patient heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 • Op inzage in uw medisch dossier

 

U heeft als patient ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft 

 

Uitgebreide informatie is te lezen op deze pagina

En de volledige wettekst in deze PDF 

PRAKTIJK DIEPENBROCKLAAN 58


026 – 351 16 49
06 – 21 56 59 64

PRAKTIJK BEETHOVENLAAN 62

06 – 47 21 71 51